Welkom

PW-Hulpverlening biedt interessante en leerzame cursussen op het gebied van de medische hulpverlening. Denk hierbij aan reanimatie, bedrijfshulpverlening en EHBO. Ons doel is om theorie, praktijk en onze eigen beroepservaring samen met u te delen.

Bij PW-Hulpverlening kunt u ook kiezen voor trainingen of cursussen op maat, speciaal toegespitst op uw bedrijf, instelling of vereniging.

Ook als u niet de hele EHBO cursus wilt volgen maar bijvoorbeeld alleen het onderdeel levensreddende handelingen dan kunnen wij een speciaal voor u toegespitste les bieden.

picture pijl

Reanimatie

In onze reanimatie cursus leert u de theorie toepassen in de praktijk, ook wel Basic Life Support. Wij leren u ook de AED toe te passen. De cursus wordt gegeven volgens de normen en de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad(NRR) en de Nederlandse Hartstichting.

U kunt kiezen voor een certificaat van PW Hulpverlening (Geldig in Nederland) of de diploma's van, en registratie bij, de Nederlandse Reanimatie Raad (tegen meerprijs)

picture pijl

BHV

Om noodsituaties binnen uw bedrijf te kunnen bestrijden stelt de overheid verplicht om binnen uw organisatie BHV’ers te hebben. Cursussen die hierbij horen zijn brandbestrijding en ontruiming, levensreddende handelingen, spoedeisende en niet spoed eisende EHBO.
PW-Hulpverlening biedt al deze cursussen, als losse onderdelen (deelcertificaten), of als totale BHV-cursus.

Ook voor het MKB en kleine bedrijven binnen een bedrijfsverzamelgebouw kan het interessant zijn om medewerkers hiervoor op te leiden. Cursussen worden toegespitst op uw specifieke organisatie en werkomgeving.

Een kantoorpand brengt nu eenmaal hele andere risico's met zich mee dan een producerend bedrijf met grote apparaten en stoffen. Hierom worden de lessen bij voorkeur verzorgt op uw locatie.

Er bestaat ook de mogelijkheid voor het volgen van een cursus kleine blusmiddelen. Hierin wordt aandacht gegeven aan brand bestrijding van beginnende branden, de meest voorkomende blusmiddelen en gaan we oefenen met een aantal blusmiddelen. Deze cursus duurt een dagdeel, en na afloop ontvangt u een certificaat.

pijl

EHBO

Onze EHBO-cursussen worden gegeven volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis. Ook als u eerder of elders al een EHBO diploma hebt behaald kunt u bij PW- Hulpverlening herhalingslessen volgen om uw diploma geldig te houden.

De volgende cursussen kunt u volgen:
- Basis EHBO cursus , Herhalingslessen EHBO
- Kinder EHBO cursus , Herhalingslessen Kinder EHBO
- EHBO voor gevorderden
- Cursussen opmaat

De cursussen worden gegeven in groepen van minimaal 6 en maximaal 10 personen. Zo krijgt u voldoende aandacht en gelegenheid om de vaardigheden te oefenen. Tijdens de cursus wordt er gebruikt gemaakt van lotusslachtoffers en de nodige oefenmaterialen.

U kunt kiezen voor een diploma van PW- Hulpverlening (geldig in Nederland) of het examen doen dat aangemeld staat bij het Oranje Kruis. Na het behalen van het examen ontvang u het diploma en een registratie van het Oranje Kruis (tegen meerprijs).

pijl

Contact

Paul Wouters
Morgenster 1
6641 HV  Beuningen

T: 024 67 7 39 78
M: (+31) 6 10 03 73 10
E: info@pw-hulpverlening.nl

picture